20/05/19  Tin của trường  121
Bài viết về em Hà Thị Thúy Ngân đội viên lớp 4a
 25/04/16  Tin của trường  297
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thông Hòa C.