24/04/18  Tin tức  3921
Thực hiện kế hoạch số 08/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè về việc tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học cấp trường, cấp huyện năm học 2017 – 2018 của cấp Trung học cơ sở cũng như chọn sản phẩm tiêu biểu để tham gia Hội thi cấp tỉnh.